SERVE OUR CUSTOMERS AT OUR BEST

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำตลาดในการจัดจำหน่ายโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
และกลุ่มเคมีภัณฑ์ในหลายๆอุตสาหกรรม

พันธกิจของเรา

การจัดหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า

เกี่ยวกับเรา

  • บริษัท วันเดอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
  • เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ
  • ซึ่งต่อมาภายหลังบริษัท วันเดอร์ อินดัสทรีส์ จำกัดได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น นายพิศุทธิ์ พันธุ์วิชาติกุล และนาย นรภัทร จันษร
  • เรามีความสนใจในสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม
  • และปัจจุบันเราได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โดยเฉพาะโลหะสังกะสี ทั้งสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ และสังกะสีแท่งอัลลอยด์ ชนิดต่างๆ
  • ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นอย่างรวมเร็ว และได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั่วไปในการจัดหาสินค้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ในต้นทุนต่ำ
  • และการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา